Uppgift 1

Modellera nedanstående kloss. Klossen har tjockleken 125 mm. Noteravar origo är placerat i bilden nedan.