Uppgift 3

Modellera en IKEA- insexnyckel enligt nedanstående bild. Använd verktyget polygon när du sketchar tvärsnittet. Tips: Sketch 1 = vägbana. Efter det att du ritat 2 streck, så använd knappen sketch fillet för att få en ”avrundad” bana. Sketch2 = tvärsnitt. Använd polygonknappen. För att polygonen ska bli ”svart”, så sätt en relation där en av sidorna blir vertikal.