Uppgift 6

Skapa parten nedan. Använd dig av centerpoint arc.