Uppgift 4

Skapa en saxsprint i SW enligt ritningen nedan.