Uppgift 3

Skapa en skapa en skruvmejsel genom att följa nedanstående instruktion. - Byt enhetssystem till IPS (inches, pounds & seconds) - Skapa en Revolved Boss/Base på Front-Plane. Bygg upp sketchen enligt nedanstående steg. Obs! det är sketchen längst ned, som du ska rotera kring sin axel. - Skapa en extruded boss/base på den plana ytan på skaftet. Extrudera en cirkel med diameter = 0,50. Extruderingen ska ha längden 5 in. - Skapa 2 plan som ligger 1 in resp. 2 in från ytan på ”axeln”. (Det är den cirkulära ytan på axeln som är referens 1.) - Skapa en sketch på plane2. Rita en center rectangle, som har basen = 0,5 in och höjden 0,1 in. Lämna sketch mode - Skapa en sketch på plane1. Välj att sketcha på plane 1. Klicka sedan på knappen offset entities. Klicka sedan på rektangeln på plane2 och set offset-värdet till 0,1. (Alternativt kan du rita en center rectangle med basen 0,7 in och höjden 0,3 in.) - Du har nu två sketcher. Skapa en lofted boss/base enligt nedan. Klicka i nedre hörnet på den lilla rektangeln, det nedre hörnet i den stora rektangeln och innanför cirkeln. - Överkurs: Snygga till loften genom att skapa en jämn övergång mellan axeln och loften. I menyn Start/End Constraints ska du sätta Start Constraint till none och End Constraint = tangency to face. Grönbocka. Skruvmejseln är färdig.