Uppgift 4

Modellera nedanstående detalj. Alla mått är i mm.