Uppgift 7

Alla mått nedan är i inches. Tips1: Rita en sketch på Right Plane och extrudera denna sedan Midplane. Tips2: Rita sketchen för utskärningen i mitten på Right Plane och extrudera även denna Midplane.