Uppgift 2

Skapa ett gem enligt följande ritning i SW. Obs! Ibland får man inte ett tangentvillkor mellan en linje och en båge. Man kan själv lägga till en sådan relation. Sätt måttet 32 först.