Uppgift 5

Modellera nedanstående detalj. Alla mått är i mm. ”Placera” origo hurdu vill.