Uppgift 3

Modellera nedanstående detalj. Alla mått är i mm.R7 och R8 betyder att avrundningen har radie 7 respektive 8mm.