Uppgift 2

Modellera nedanstående detalj. Alla mått är i mm. Ø30 betyder atthålet har diametern 30 mm.