Uppgift 6

Modellera nedanstående kloss och spara den under namnet kloss. A= 110mm, B = 60 mm och C = 50 mm.