Uppgift 2

Rotera nedanstående sketch kring sin axel. Skapa sedan en extruded cut på ovansidan (center rectangle med bredden 2 mm och djupet 2 mm).