Uppgift 3

Skapa nedanstående part. Bygg upp detaljen i fyra steg. Extrudera en platta, skapa den avhuggna konen, borra ett hål igenom konen, fräs ut spåret i plattan (straight slot). Anta att hålet i konen fortsätter neråt genom basplattan.