Uppgift 7

Skapa parten nedan. Rotera sketchen nedan. Avfasningen som är 3x45 gör du efter det att du roterat tvärsnittet. Klicka på pilen under fillet och välj chamfer (avfasning).