Uppgift 5

Skapa parten nedan. (Tänk på att man roterar halva tvärsnittet.)